Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Arnold Gym Kft által működtetett   az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásait igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve:

Arnold Gym Kft.
Székhelye: 1037. Budapest, Szépvölgyi út 15
Adószáma: 12166578-2-41
Képviselő: Török József
E-mail:
Telefonszám: 0670 389-1823
Bankszámlaszám: MagNet Bank16200106-11659110

 PREAMBULUM

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató a Arnold Gym Sportcentrum (Arnold Gym Kft 12166578-2-41) és a https:// honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vagy személyesen vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

Belépés, regisztráció

Az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, az ún. Regisztrációs Adatlap kitöltésével A regisztráció után a vendég egyszer vagy többször használható belépőkártyát kap vagy megvásárol (a vásárolt szolgáltatás vagy bérlet függvényében). A belépőkártya kizárólag személyre szóló, másra át nem ruházható, a belépőkártyával történő visszaélésekért a kártya birtokosa felelősséggel tartozik.

A vendégek által használt, Arnold Gym Sportcentrum tulajdonát képező beléptető kártyaért a vendég felelősséggel tartozik. Ennek megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég új beléptető kártya vásárlásra kötelezett, ha továbbra is szeretné igénybe venni az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásait. A vendég köteles a beléptető kártya elvesztését, eltulajdonítását haladéktalanul jelezni a Arnold Gym Sportcentrum részére.

Az Arnold Gym Sportcentrum fitnesz és wellness részlegeire kizárólag a recepciónál érvényesített belépőkártyával léphetnek be az érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek.

Az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.

Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására csak érvényes orvosi igazolással van lehetőség. Egy naptári évben egy felhasználó esetén maximum egy alkalommal lehetséges a bérlethosszabbítás lehetőségének igénybevétele.

A havi korlátlan bérletek napi egyszeri belépésre jogosítanak. A több alkalmas bérletekkel naponta többször be lehet lépni az alkalmak levonásával.

Az Arnold Gym Sportcentrum területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.

Kiegészítő szolgáltatások

Az Arnold Gym Sportcentrum belépéskor a vendégek számára térítés ellenében törölközőt biztosít, melyet a vendég köteles a kilépéskor visszaszolgáltatni, a recepció mellett található gyűjtőkosárba elhelyezni.

Az Arnold Gym Sportcentrum jelenleg ingyenesen nyújtja a szauna részleg szolgáltatásait vendégei számára, de ezek nem képezik az alapszolgáltatás részét. Az Arnold Gym Sportcentrum e tekintetben is fenntartja a változtatás jogát.

A szauna részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a bejárat mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.

Általános szabályok

Az Arnold Gym Sportcentrum területe magánterület. Az ingatlan területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.

Az Arnold Gym Sportcentrum vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. Az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.

Az Arnold Gym Sportcentrum nem vállal felelősséget az Arnold Gym Sportcentrum területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A vendégek részére az Arnold Gym Sportcentrum értékmegőrzést tesz lehetővé, a recepció mellett, amely kamerával megfigyelt terület.

Magatartási normák

Az Arnold Gym Sportcentrum mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

A szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy az Arnold Gym Sportcentrumot nem látogathatja.

Várandós hölgyvendégek az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.

A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak a Arnold Gym Sportcentrum vezetősége engedélyével tartózkodhat a teremben.

Az Arnold Gym Sportcentrum területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.

Az Arnold Gym Sportcentrum munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.

Az Arnold Gym Sportcentrum   jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Sportcentrm szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, illetve – amennyiben szükséges –, úgy a Sportcentrum területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. Az Arnold Gym Sportcentrum területéről eltávolított, illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az Arnold Gym Sportcentrum kizárólag megfelelő, a Sportcentrum helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)

Az Arnold Gym Sportcentrum teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.

Az Arnold Gym Sportcentrum területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

Az Arnold Gym Sportcentrum területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség az irodaház bejáratánál van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.

A fitneszterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.

Tilos a sportcentrum területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Az Arnold Gym Sportcentrum egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag a Sportcentrum előzetes jóváhagyásával folytatható.

Az Arnold Gym Sportcentrum területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.

Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a Sportcentrum területén, illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.

Az Arnold Gym Sportcentrum egész területén kizárólag a Sportcentrum szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők, illetve oktatók tarthatnak személyi edzést, illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.

Az Arnold Gym Sportcentrum helyiségeinek használata

Az öltöző használata

A vendégek részére a Sportcentrum nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot biztosít.

Az öltözőben az öltözőszekrény, a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

A zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.

A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

Fitneszterem és Funkcionális terem

A vendégek a Sportcentrum területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.

A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A fitneszteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.

A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon az Arnold Gym Sportcentrum munkatársaihoz (elsősorban a személyi edzőhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.

A vendégek által használt, a Sportcentrum tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A Funkcionális teremben és az Edzőteremben kizárólag a Sportcentrum sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.

A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törülközőt kell használni a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében és a gépeket használat után fertőtleníteni kell a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal.

A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.

Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Sportcentrum kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.

A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a Sportcentrum kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.

A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.

Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén.

Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Általános segélyhívó: 112

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.

A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az épületet az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni.

Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Sportcentrum tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Sportcentrumben található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Sportcentrum működésében komoly zavart okoz.

Amennyiben vendégeink az Arnold Gym Sportcentrum területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

Nyitvatartási idő

Az Arnold Gym Sportcentrum szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

A Sportcentrum Szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitvatartásra tekintettel a Sportcentrum területét legkésőbb a zárás időpontjáig elhagyni.

Az Arnold Gym Sportcentrum nyitvatartási rendje:

H-P: 06:00-22:30

SZ: 08:00-22:00

V: 08:00-22:00

 

Kelt.: Budapest, 2024. 04. 02.